Disa Rytt

 

Home

Current/ Upcoming

Installation Views

- marvatten
Karlskrona Konsthall
2015

- Lidköpings Konsthall 2014

- Galleri Thomas Wallner, Simrishamn, 2014

- Galleri Anna Thulin
Stockholm, 2013

- KKH MFA, "X" Konstakademin,
Stockholm, 2012

- Systraskapet
Studio 44,
Stockholm, 2012


- SIREN
MFA Thesis Exhibition
Galleri Mejan, Stockholm 2012

Work

About

Contact

 


 

 

 

 

 

Ausser Sich, 2014.

Mitt arbete är ett utforskande av måleriets premisser: material, ljus, tid och rum.
Jag intresserar mig för hur måleriet framträder och förändras i relation till betraktaren och det rum verket installeras i.
Mitt måleri utgår från den skärningspunkt där bild möter blick och rum. Jag undersöker hur skillnaderna dem emellan manifesterar och förhåller sig till skapandet av måleriets bildmässighet. Här intresserar jag mig för det mimetiskas roll i synliggörandet av skillnaden mellan betecknandet av- och det betecknade i måleriet. I utrymmet som skapas däremellan upplever jag målningarna bli självreflexiva. De blickar in i sig själva och medvetandegör sig som rymmande en andravaro.
Genom att relatera till de väggar de inte är, och samtidigt appropriera dem på sina egna premisser, upplever jag att målningarna befäster sig själva och sin bildmässighet som genom en paradoxal negation.

Disa Rytt
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Foto: Disa Rytt